Hiện tại Sailing đang cần tuyển nhân viên chính thức cho các vị trí sau:
1. Nhân viên phục vụ: số lượng 03
- Là Nam dưới 26 tuổi.
- Giao tiếp tốt tiếng Anh với người nước ngoài.
- Có nghiệp vụ về phục vụ bàn.
- Có thể làm ca từ 19g đến 02g.
2. Head Chef or Sour Chef:
+ Requirements:
- Must have experience in 5 star establishments.
- Must have competent excel and word experience.
- Strong leadership skills.
- Good cost control.
+ Responsibilities:
- Ensure quality of food for customers.
- Training and supporting the team.
- Working under pressure.
- Menu creation.
- Hygiene control.
- Stock control ordering of goods.
- Work in harmony with other departments.
- Be punctual and be flexible.

Hồ sơ chuyển đến: Phía đông 72-74 Trần Phú - Nha Trang hoặc qua e-mail: personnel@sailingclubnhatrang.com.
Nhận hồ sơ sẽ bố trí phỏng vấn ngay.