Đăng ngày: 07/01/2020 16:04:57

Chủ đề: Kỹ năng Phân tích và Xử lý tình huống

Mục tiêu:

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kiến thức, tư duy Kỹ thuật phân tích và xử lý Tình huống, Vào cuối khóa học, học viên có thể:

· Nắm bắt các kỹ thuật phân tích thông tin và tình huống

· Nhận diện các tình huống, các vấn đề và có biện pháp phòng ngừa.

· Hiểu các phương pháp Giải quyết Vấn đề và Xử lý Tình huống

· Nắm vững các bước trong quy trình Phân tích thông tin & Xử lý tình huống

· Biết ứng dụng tư duy ngăn ngừa sự cố công việc và cuộc sống hàng ngày

· Biết và vận dụng các phương pháp Giải quyết Vấn đề một cách hiệu quả


Nội dung:

1. Tổng quan về Phân tích thông tin

2. Quy trình Phân tích thông tin

3. Giới thiệu tiến trình giải quyết Tình huống có vấn đề

4. Kỹ thuật giải quyết và Xử lý Tình huống có vấn đề


Liên hệ:
Trường Doanh Nhân Á Châu
SĐT: 0898.759.263
E-mail: inhouse.eda@gmail.com

Tin đăng gần đây