Đăng ngày: 06/01/2020 10:23:47

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP

* Chương trình đào tạo nghề Hành chánh Nhân sự Chuyên nghiệp được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm thực hành cần thiết theo hướng chuyên nghiệp, có hệ thống để làm việc hiệu quả, sẵn sàng cho việc thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, học viên có thể:

• Thể hiện thái độ và tác phong chuyên nghiệp trong môi trường làm việc văn phòng;

• Có được những kỹ năng làm việc cá nhân và tự tin trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ tích cực với người khác tại nơi làm việc;

• Giao tiếp, trình bày, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn và làm việc trong đội một cách hiệu quả;

• Soạn thảo văn bản, sử dụng các thiết bị văn phòng, tổ chức hội họp, lưu trữ hồ sơ tài liệu, thực hiện và quản lý những công việc hành chánh văn phòng một cách hiệu quả, có hệ thống và tự tin;

• Xây dựng các công cụ nhân sự căn bản phục vụ cho công việc thực hành và hỗ trợ công tác quản lý nhân sự tại doanh nghiệp;


• Thực hiện được các công việc của một nhân viên nhân sự như viết bản mô tả công việc, tham gia thực hiện tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn nhân viên mới, triển khai thực hiện đánh giá kết quả công việc và năng lực nhân viên; thực hiện tính và trả lương, triển khai thực hiện chính sách nhân sự, tổ chức đào tạo, xử lý kỷ luật tại doanh nghiệp một cách hiệu quả có hệ thống và phù hợp với yêu cầu của luật pháp;

• Đúc kết được các kinh nghiệm thực hành nhân sự của các chuyên viên giàu kinh nghiệm trong quản trị hành chánh nhân sự để vận dụng vào những tình huống thực tế tại nơi làm.

* NỘI DUNG KHÓA HỌC:

- Chuyên đề 1: Thủ tục hành chính trong nhân sự.


- Chuyên đề 2: Kỹ năng Soạn thảo và lưu trữ văn bản.

- Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tuyển dụng nhân sự.

- Chuyên đề 4 Đào tạo và đánh giá nhân sự.

- Chuyên đề 5: Tiền lương.

- Chuyên đề 6: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

- Chuyên đề 7: Xây dựng bản mô tả công việc và KPIs.

- Tổng kết chương trình và trao chứng nhận.

* Thông tin liên hệ:
TRƯỜNG DOANH NHÂN Á CHÂU
Phòng Dự Án: 0898.759.263 - inhouse.eda@gmail.com

* Thông tin khóa học:
- Khai giảng: 15/02/2020
- Thời gian: 18h-21h
- Học phí: 5.000.000đ/hv, ưu đãi giảm 10% đăng ký trước 02 tuần.
- Thời lượng: 10 buổi

Tin đăng gần đây