Đăng ngày: 26/03/2020 14:17:20

Khóa học Thư ký-Trợ lý giám đốc

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  • Hiểu và có một cái nhìn rõ ràng nhất về công việc của một thư ký, trợ lý.
  • Làm chủ các kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, kỹ năng lắng nghe, thuyết trình và thương lượng – thuyết phục.
  • Hiểu và áp dụng hiệu quả các kỹ năng viết và trình bày các loại văn bản trong môi trường công việc thực tế.
  • Làm chủ các nghiệp vụ thư ký như kỹ năng sắp xếp, chuẩn bị lịch làm việc cho lãnh đạo; kỹ năng tổ chức hội nghị; kỹ năng tổ chức các chuyến đi công tác.
  • Nâng cao kỹ năng tham mưu cho lãnh đạo.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:

   - Người đã và đang thực hiện các công việc của trợ lý giám đốc văn phòng nhưng chưa chuyên môn hóa, có nhu cầu muốn nâng cao hiệu quả công việc.

   - Các quản lý muốn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về công việc trợ lý văn phòng, từ đó có những tiêu chí lựa chọn người trợ lý phù hợp.

   - Các bạn sinh viên muốn học các kỹ năng, kinh nghiệm phát triển nghề trợ lý giám đốc văn phòng, nâng cao kiến thức bản thân để cạnh tranh với hàng nghìn ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Phần 1: Chức năng, nhiệm vụ của Thư ký/Trợ lý GĐ.

Phần 2: Kỹ năng sử dụng thiết bị văn phòng.

Phần 3: Công tác hậu cần cho Giám đốc.

Phần 4: Công tác tham mưu cho GĐ.

Phần 5: Các kỹ năng để bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký/Trợ lý GĐ.

IV. THÔNG TIN KHÓA HỌC:

- Thời lượng: 06 buổi (03 ngày).

- Thời gian:

+ Học T7 & CN: Sáng 08h30-11h30, Chiều 13h30-16h30.

+ Học buổi tối: Buổi tối các ngày trong tuần.

- Học phí: 3.000.000/hv

- Giảng viên: Hội đồng Chuyên gia Trường Doanh Nhân Á Châu.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TRƯỜNG DOANH NHÂN Á CHÂU

51 Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - TP. HCM

Phòng Đào Tạo: 028.6271.3588 - 0898.759.263

E.mail đăng kí: inhouse.eda@gmail.com

Tin đăng gần đây