Đăng ngày: 07/01/2020 13:40:48

Kỹ năng Quản Lý Lãnh đạo

Mục tiêu:

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, HV có thể:

- Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý;

- Thực hiện các bước hoạch định cá nhân và ủy thác hiệu quả;

- Xây dựng và phát triển tinh thần làm việc trong đội nơi nhân viên;

- Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp;

- Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên trong đội làm việc hiệu quả;

- Huấn luyện, đánh giá và phản hồi kết quả công việc của nhân viên một cách hiệu quả;

- Xác định các cách tiếp cận và giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, khó khăn trong công việc;

- Lập kế hoạch hoàn thiện để nâng cao năng lực quản lý của bản thân và đáp ứng được yêu cầu công việc.

Cấu trúc
Khóa học được giảng dạy trong 5 ngày (6 giờ / ngày). Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu tình huống, đọc tài liệu, thảo luận nhóm, diễn vai, trình bày và thực hành. Việc đánh giá và phản hồi các kỹ năng cần thiết sẽ áp dụng qua các quan sát phản hồi của giảng viên và các học viên khác trong suốt chương trình.

Nội dung:

1. Giới thiệu vai trò quản lý

2. Hoạch định cá nhân

3. Làm việc trong đội

4. Kỹ năng giao tiếp

5. Ủy thác công việc

6. Phong cách lãnh đạo

7. Động viên nhân viên

8. Đào tạo trên công việc

9. Phản hồi kết quả công việc

10. Giải quyết vấn đề


* THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Trường Doanh Nhân Á Châu
Phòng Đào Tạo: 0898.759.263
E-mail: inhouse.eda@gmail.com

Tin đăng gần đây