Đăng ngày: 28/12/2016 17:47:32

Cà phê Hoa Đá 28 Lạc Thiện - Nha Trang - Khánh Hòa Tuyển nhân viên

Cà phê Hoa Đá
28 Lạc Thiện - Nha Trang - Khánh Hòa
Tuyển nhân viên
THU NGÂN 1.200.00
PHỤC VỤ 1.200.000
GIỮ XE 1.200.000
BẢO VỆ NGỦ ĐÊM 1.500.000
TỪ MÙNG 1,2,3 X 3 ; 4,5,6 X 2
BẠN NÀO CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ CHỊ THÔNG SDT: 0994530100

Tin đăng gần đây