Đăng ngày: 07/11/2016 14:40:36

can tuyen tho biet cat toc nam.nu biet cao mat ray tai.luong an chia hoac thoa thuan

Cần tuyển thợ Nam/nữ ..nu cao mặt ray tai.lương ăn chia  hoac thoa thuận.luong khách ổn dinh.(ưu tiên cho ng ở xa có chỗ ở)45 điện biên phủ.01678989167 gặp a huy

Tin đăng gần đây