Đăng ngày: 17/11/2016 08:44:14

NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP,NGHỀ NÂNG BẬC THỢ LH 0978588926

ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP, THI TAY NGHỀ NÂNG BẬC THỢ LH 0978588926
v  Khóa học nghiệp vụ giám sát Đánh giá dự án đầu tư
v  Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.
v  Khóa học thẩm định kết quả thầu
v  Nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao
v  Khóa học nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng (thực hành trên máy)
v  Khóa học nghiệp vụ Quản lý lao động , tiền lương & BHXH
v  Khóa học nghiệp vụ Hành chính văn phòng, văn thư , lưu trữ
v  Khóa học nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)
v  Khóa học nghiệp vụ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)
v  Khóa học giám sát thi công dự án CNTT  (Theo NĐ 102/CP)
v  Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình
v  Giám đốc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
v  Nghiệp vụ Định giá Xây dựng
v  Khóa Giám sát thi công xây dựng công trình
v  Khóa Chỉ huy trưởng công trường  xây dựng
v  Quản lý chi phí, Hợp đồng xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
v  Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình
v  Khóa Huấn luyện An toàn lao động & vệ sinh lao động Theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH
v  Lớp học Nghiệp vụ Kỹ thuật chế biến món ăn
v  Lớp học  Nghiệp vụKỹ thuật chăm sóc da
v  Lớp học  Nghiệp vụ bàn bar
v  Lớp học  Nghiệp vụ phục vụ phòng khach sạn
v  Lớp học Nghiệp vụ lẽ tân
v  Lớp học Nghiệp vụ buồng phòng
v  Khóa đào tạo Quản lý thiết bị trương học
v  Nghiệp vụ Quản lý khách sạn
v  Khóa đào tạo Vật lý trị liệu
v  Khóa đào tạo Bảo mẫu
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp thoát nước
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ nề
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ cơ khí
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ hàn
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ cốt pha
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ xây
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ cầu đường
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ điện dân dụng, điện công nghiệp
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ sơn
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ máy công nghiệp
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ tiện
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ mộc
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ Hàn 3G
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ lắp ráp giàn khoan
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp  Thợ Lắp ráp cơ khí
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành nồi hơi
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành trạm trộn bê tông
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Móc cáp treo hàng
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ sửa Điều hòa
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Công nghệ ô tô
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Xây dựng dân dụng
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Kỹ thuật giao thông
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Kỹ thuât chống ăn mòn kim loai
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Kỹ thuật đo đạc
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Chăm sóc cây kiểng
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Sinh vật cảnh
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vệ sinh môi trường
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành máy công trình
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành máy cuốc
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành xe nâng
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Lắp ráp giàn giáo
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành máy xúc
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành máy ủi
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành máy sàn
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành máy lu
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành máy cẩu
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành cầu trục tháp
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành xe cơ giới công trình
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành cần trục
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Vận hành máy trộn bê  tông
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ vận hành thiết bị nâng hàng
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ vận hành nồi hơi
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ vận hành máy vận thăng
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Điện dân dụng
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ Điện công nghiệp
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ sửa chữa, Lắp ráp Điên Tử
v  Chứng chỉ sơ cấp nghề, nâng bậc thợ cấp Thợ kỹ thuật giao thông
Khóa huấn luyện An toàn lao động-Vệ sinh lao động  theo Thông tư số 27/2013/TT- BLĐTB&XH ngày 18/10/2013 (Cấp chứng chỉ, chứng nhận cho 4 nhóm).
-  Nhóm 1: Cán bộ làm công tác quản lý
-  Nhóm 2:  Cán bộ chuyên trách về công tác an toàn lao động
-  Nhóm 3:  Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
-  Nhóm 4:  Người lao động không thuộc  trong nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 (thông tư 27/2012 ngày 18/10/2013

Tin đăng gần đây