Cần tuyển 2 pha chế.
Pha tốt các loại nuớc
Có kinh nghiệm với parista.
Luơng cao, phụ cấp tiền ăn.
Ms Ngọc 0914464789