Đăng ngày: 17/11/2016 10:56:51

Vinpearl Nha Trang Tuyển Dụng Nhân Viên Bộ Phận Giải Trí

VINPEARL NHA TRANG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

B PHN GII TRÍ

1.         Nhân viên Tourdesk- Điu Hành Và Hướng Dn Tham Quan

- Cung cp thông tin, tư vn và nhn đt / hy tour, dch v gii trí cho khách theo đúng quy trình, tiêu chun dch v;;
- Ph
i hp vi các nhà cung cp tour theo hp đng đ đm bo cung cp dch v tour đến khách an toàn và cht lượng;
- Tr
c tiếp hướng dn khách tham quan khách sn và sân golf khi được yêu cu;
- Ch
đng cp nht kiến thc sn phm ti khu vc, chính sách tour, quy trình, tiêu chun... đ có th mang li cho khách dich v tt nht.

Yêu cu:

Tt nghip PTTH tr lên.

Kinh nghim tương đương t 1 năm tr lên

 

2.   Nhân viên Bo Mu:

- Thc hin vic chăm sóc tr em theo y

Việc làm Nha Trang -

Tuyển dụng Nha Trang

Tin đăng gần đây